Rezultati europskih izbora 2024.

Aktualni saziv u brojkama

Danska

Konstitutivna sjednica 2. srpnja 2019. Danska

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
Renew Europe - Renew Europe group 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
V (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti 3
B (RV) Det Radikale Venstre 2
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
A (S) Socialdemokratiet 3
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
F (SF) Socialistisk Folkeparti 2
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
C (KF) Det Konservative Folkeparti 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Ø (EL) "Enhedslisten, de Rød-Grønne" 1
ID - Identity and Democracy 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
O (DF) Dansk Folkeparti 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Parlamenta na odlasku (od travnja 2024.) Danska

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
V. (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti 3
B. (RV) Radikale Venstre 1
M Moderaterne 1
Ind. Independents 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
A (S) Socialdemokratiet 3
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
F (SF) Socialistisk Folkeparti 2
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
C (KF) Det Konservative Folkeparti 1
The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Ø (EL) Enhedslisten de Rød-Grønne 1
ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
O. (DF) Dansk Folkeparti 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja