14-06-2024 - 11:01
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Europees Parlement 2024-2029
Voorlopige resultaten

Grafiek

Totaal aantal zetels:

Zetels
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
190 26,39%
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
136 18,89%
Renew Europe - Fractie Renew Europe
80 11,11%
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
76 10,56%
ID - Fractie Identiteit en Democratie
58 8,06%
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
52 7,22%
The Left - Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL
39 5,42%
NI - Niet-fractiegebonden leden
45 6,25%
Overigen - Nieuw gekozen leden die niet tot een fractie van het aftredend Parlement behoren
44 6,11%
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
190 26,39%
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
136 18,89%
Renew Europe - Fractie Renew Europe
80 11,11%
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
76 10,56%
ID - Fractie Identiteit en Democratie
58 8,06%
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
52 7,22%
The Left - Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL
39 5,42%
NI - Niet-fractiegebonden leden
45 6,25%
Overigen - Nieuw gekozen leden die niet tot een fractie van het aftredend Parlement behoren
44 6,11%

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Bron: Verian, in opdracht van het Europees Parlement