12. 6. 2024. - 11:28
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Europski parlament 2024. – 2029.
Privremeni rezultati

Grafikon

Ukupno mandata:

Mandati
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
189 26,25 %
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
135 18,75 %
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe
79 10,97 %
ECR - Europski konzervativci i reformisti
73 10,14 %
ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija
58 8,06 %
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
53 7,36 %
The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL
36 5,00 %
NI - Nezavisni zastupnici
45 6,25 %
Ostali - Novoizabrani zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika u Parlamentu pred kraj njegova saziva
52 7,22 %
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
189 26,25 %
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
135 18,75 %
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe
79 10,97 %
ECR - Europski konzervativci i reformisti
73 10,14 %
ID - Klub zastupnika Identitet i demokracija
58 8,06 %
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
53 7,36 %
The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL
36 5,00 %
NI - Nezavisni zastupnici
45 6,25 %
Ostali - Novoizabrani zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika u Parlamentu pred kraj njegova saziva
52 7,22 %

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: agencija Verian za Europski parlament