2024.06.12 - 11:28
Wszystkie godziny podano według GMT+2

Parlament Europejski 2024-2029
Wstępne wyniki

Wykres

Łączna liczba mandatów:

Mandaty
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
189 26,25%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
135 18,75%
Renew Europe - Grupa Renew Europe
79 10,97%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
73 10,14%
ID - Grupa Tożsamość i Demokracja
58 8,06%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
53 7,36%
The Left - Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim - GUE/NGL
36 5,00%
NI - Niezrzeszeni
45 6,25%
Inni - Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z grup politycznych ustępującego Parlamentu
52 7,22%
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
189 26,25%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
135 18,75%
Renew Europe - Grupa Renew Europe
79 10,97%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
73 10,14%
ID - Grupa Tożsamość i Demokracja
58 8,06%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
53 7,36%
The Left - Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim - GUE/NGL
36 5,00%
NI - Niezrzeszeni
45 6,25%
Inni - Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z grup politycznych ustępującego Parlamentu
52 7,22%

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Verian na zlecenie Parlamentu Europejskiego