12/06/2024 - 11:28
Всички часове са GMT+2

Европейски парламент 2024-2029 r.
Предварителни резултати

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
189 26,25%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
135 18,75%
Renew Europe - Група "Обнови Европа"
79 10,97%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
73 10,14%
ID - Група "Идентичност и демокрация"
58 8,06%
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
53 7,36%
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
36 5,00%
НЧ - Независими членове
45 6,25%
Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат
52 7,22%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
189 26,25%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
135 18,75%
Renew Europe - Група "Обнови Европа"
79 10,97%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
73 10,14%
ID - Група "Идентичност и демокрация"
58 8,06%
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
53 7,36%
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
36 5,00%
НЧ - Независими членове
45 6,25%
Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат
52 7,22%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент