12.06.2024 - 11:28
Kõik ajad on ajavööndis GMT+2

Euroopa Parlament 2024-2029
Esialgsed tulemused

Diagramm

Kohti kokku:

Kohta
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
189 26,25%
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
135 18,75%
Renew Europe - Renew Europe Group
79 10,97%
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
73 10,14%
ID - Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon
58 8,06%
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
53 7,36%
The Left - Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsioon - GUE/NGL
36 5,00%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
45 6,25%
Muud - Uued parlamendiliikmed, kes ei kuulu ühessegi ametist lahkuva parlamendikoosseisu fraktsiooni
52 7,22%
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
189 26,25%
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
135 18,75%
Renew Europe - Renew Europe Group
79 10,97%
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
73 10,14%
ID - Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon
58 8,06%
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
53 7,36%
The Left - Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsioon - GUE/NGL
36 5,00%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
45 6,25%
Muud - Uued parlamendiliikmed, kes ei kuulu ühessegi ametist lahkuva parlamendikoosseisu fraktsiooni
52 7,22%

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Allikas: koostanud Verian Euroopa Parlamendi tellimisel