12.06.24 - 11:28
Alle tider er GMT+2

Europa-Parlamentet 2024-2029
Foreløbige resultater

Diagram

Pladser i alt:

Pladser
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser % af pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
189 26,25 %
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
135 18,75 %
Renew Europe - Gruppen Renew Europe
79 10,97 %
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
73 10,14 %
ID - Gruppen Identitet og Demokrati
58 8,06 %
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
53 7,36 %
The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL
36 5,00 %
NI - Løsgængere
45 6,25 %
Øvrige - Nyvalgte medlemmer, der ikke tilhører en politisk gruppe i det afgående parlament
52 7,22 %
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser % af pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
189 26,25 %
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
135 18,75 %
Renew Europe - Gruppen Renew Europe
79 10,97 %
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
73 10,14 %
ID - Gruppen Identitet og Demokrati
58 8,06 %
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
53 7,36 %
The Left - Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL
36 5,00 %
NI - Løsgængere
45 6,25 %
Øvrige - Nyvalgte medlemmer, der ikke tilhører en politisk gruppe i det afgående parlament
52 7,22 %

En politisk gruppe skal i henhold til Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 23 medlemmer valgt i mindst forskellige 7 medlemsstater.

Kilde: Verian for Europa-Parlamentet