Резултати от европейските избори през 2024 г.

Данни за настоящия законодателен мандат

Швеция

Учредително заседание на 2 юли 2019 г. Швеция

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 2
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
S Socialdemokraterna 5
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
SD Sverigedemokraterna 3
Renew Europe - Renew Europe group 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
C Centerpartiet 2
L Liberalerna 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
MP Miljöpartiet de Gröna 2
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
V Vänsterpartiet 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Парламентът в края на мандата си (април 2024 г.) Швеция

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
Ind. Independents 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
S Socialdemokraterna 5
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
SD Sverigedemokraterna 3
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
C Centerpartiet 2
L Liberalerna 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
MP Miljöpartiet de gröna 3
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
V Vänsterpartiet 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни