Posiedzenie inauguracyjne - 2024.07.18

2024.07.16 - 15:01
Wszystkie godziny podano według GMT+2

Parlament Europejski 2024–2029 Posiedzenie inauguracyjne

Grupy polityczne Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 188
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 136
Patriots - Patriots for Europe 84
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 78
Renew Europe - Grupa Renew Europe 77
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 53
The Left - Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Niezrzeszeni 33
Łączna liczba mandatów

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • Patriots - Patriots for Europe
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • Renew Europe - Grupa Renew Europe
  • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • The Left - Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Niezrzeszeni
  • Inni - Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z grup politycznych ustępującego Parlamentu

Źródło: Verian na zlecenie Parlamentu Europejskiego

Szwecja

Typy wyników:

Szacunki: Zestawienie dostępnych krajowych danych szacunkowych lub sondażowych, opublikowanych w danym państwie członkowskim po zakończeniu głosowania, sporządzone przez Verian na podstawie danych ze znanych i wiarygodnych ośrodków badania opinii publicznej.

Prognoza: Prognoza Parlamentu Europejskiego przedstawia jego przewidywany skład wynikający z wyborów, ustalony przez Verian jako podsumowanie dostępnych wyników, szacunków lub danych wyborczych publikowanych w państwach członkowskich po zakończeniu głosowania. Prognoza opiera się na strukturze ustępującego Parlamentu bez wpływu na skład nowo wybranego Parlamentu.

Wstępne: Skład Parlamentu Europejskiego oparty na strukturze ustępującego Parlamentu, określony na podstawie dostępnych tymczasowych lub ostatecznych wyników krajowych opublikowanych po zakończeniu głosowania we wszystkich państwach członkowskich.

Wstępne wyniki: Pierwsze wyniki przedstawione przez organ wyborczy państwa członkowskiego na podstawie odsetka policzonych głosów.

Wyniki końcowe: Wyniki opublikowane przez organ wyborczy państwa członkowskiego po przeliczeniu wszystkich głosów.

Oficjalne wyniki: Ostateczne wyniki ogłoszone przez organ wyborczy państwa członkowskiego i zatwierdzone przez krajowy organ ustawodawczy.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Ustępujący Parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Źródło: Verian na zlecenie Parlamentu Europejskiego

2024.07.15 - 18:33
Wszystkie godziny podano według GMT+2

Frekwencja według kraju Wstępne wyniki

Frekwencja wg krajów (w punktach procentowych)
Kraj Procent (%)
Unia Europejska 51,05%
Austria 56,25%
Belgia 89,01%
Bułgaria 33,78%
Chorwacja 21,35%
Cypr 58,86%
Czechy 36,45%
Dania 58,25%
Estonia 37,60%
Finlandia 40,40%
Francja 51,49%
Grecja 41,39%
Hiszpania 49,21%
Holandia 46,18%
Irlandia 50,65%
Litwa 28,35%
Luksemburg 82,24%
Łotwa 33,82%
Malta 73,00%
Niemcy 64,74%
Polska 40,65%
Portugalia 36,63%
Rumunia 52,42%
Słowacja 34,38%
Słowenia 41,80%
Szwecja 53,39%
Węgry 59,46%
Włochy 48,31%
Wszystkie dane