Rezultati europskih izbora 2024.

Aktualni saziv u brojkama

Portugal

Konstitutivna sjednica 2. srpnja 2019. Portugal

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
PS Partido Socialista 9
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
PSD Partido Social Democrata 6
CDS-PP CDS - Partido Popular 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
B.E. Bloco de Esquerda 2
CDU (PCP + PEV) Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português + Partido Ecologista os Verdes) 2
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
PAN Pessoas–Animais–Natureza 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Parlamenta na odlasku (od travnja 2024.) Portugal

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
PS Partido Socialista 9
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
PPD/ PSD Partido Social Democrata 5
CDS-PP Centro Democrático e Social – Partido Popular 1
Ind. Independents 1
The Left - Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
BE Bloco de Esquerda 2
Coal. CDU Partido Comunista Português 2
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Ind. Independents 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja