Резултати от европейските избори през 2024 г.

Данни за настоящия законодателен мандат

Португалия

Учредително заседание на 2 юли 2019 г. Португалия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PS Partido Socialista 9
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PSD Partido Social Democrata 6
CDS-PP CDS - Partido Popular 1
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
B.E. Bloco de Esquerda 2
CDU (PCP + PEV) Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português + Partido Ecologista os Verdes) 2
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PAN Pessoas–Animais–Natureza 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Парламентът в края на мандата си (април 2024 г.) Португалия

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PS Partido Socialista 9
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
PPD/ PSD Partido Social Democrata 5
CDS-PP Centro Democrático e Social – Partido Popular 1
Ind. Independents 1
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
BE Bloco de Esquerda 2
Coal. CDU Partido Comunista Português 2
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Ind. Independents 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни