Wyniki wyborów europejskich 2024

Obecna kadencja w liczbach

Luksemburg

Posiedzenie inauguracyjne z 2 lipca 2019 r. Luksemburg

Wykres słupkowy

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
CSV/PCS Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei/Parti populaire chrétien-social 2
Renew Europe - Renew Europe group 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
DP/PD Demokratesch Partei/Parti démocratique 2
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
LSAP/POSL Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/Parti ouvrier socialiste luxembourgeois 1
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Déi Gréng/Les Verts Déi Gréng/Les Verts 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Wszystkie dane

Ustępujący Parlament (od kwietnia 2024 r.) Luksemburg

Wykres słupkowy

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Liczba mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
CSV Chrëschtlech Sozial Vollekspartei/ Parti populaire chrétien-social/ Christlich Soziale Volkspartei 2
Renew Europe - Grupa Renew Europe 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
DP Demokratesch Partei/ Parti démocratique/ Demokratische Partei 1
Fokus Fokus 1
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
LSAP Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/ Parti ouvrier socialiste luxembourgeois/ Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei 1
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Déi Gréng Déi Gréng/ Les Verts/ Die Grünen 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Wszystkie dane