Rezultati europskih izbora 2024.

Aktualni saziv u brojkama

Luksemburg

Konstitutivna sjednica 2. srpnja 2019. Luksemburg

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
CSV/PCS Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei/Parti populaire chrétien-social 2
Renew Europe - Renew Europe group 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
DP/PD Demokratesch Partei/Parti démocratique 2
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
LSAP/POSL Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/Parti ouvrier socialiste luxembourgeois 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Déi Gréng/Les Verts Déi Gréng/Les Verts 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Parlamenta na odlasku (od travnja 2024.) Luksemburg

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
CSV Chrëschtlech Sozial Vollekspartei/ Parti populaire chrétien-social/ Christlich Soziale Volkspartei 2
Renew Europe - Klub zastupnika Renew Europe 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
DP Demokratesch Partei/ Parti démocratique/ Demokratische Partei 1
Fokus Fokus 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
LSAP Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/ Parti ouvrier socialiste luxembourgeois/ Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Déi Gréng Déi Gréng/ Les Verts/ Die Grünen 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja