Европейски парламент: 2019-2024 r.
Парламент в края на мандата

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
177 25,40%
139 20,00%
102 14,20%
72 10,09%
68 9,51%
59 8,24%
37 5,40%
НЧ - Независими членове
51 7,10%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
177 25,40%
139 20,00%
102 14,20%
72 10,09%
68 9,51%
59 8,24%
37 5,40%
НЧ - Независими членове
51 7,10%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент