Европейски парламент 2019-2024 r.
Парламент в края на мандата

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
176 24,96%
139 19,71%
102 14,46%
71 10,00%
69 9,78%
49 6,95%
37 5,24%
НЧ - Независими членове
62 8,79%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
176 24,96%
139 19,71%
102 14,46%
71 10,00%
69 9,78%
49 6,95%
37 5,24%
НЧ - Независими членове
62 8,79%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент