Europaparlamentet 2019-2024
Konstituerande sammanträde

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
182 24,23 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
154 20,51 %
Renew Europe - Gruppen Renew Europe
108 14,38 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
74 9,85 %
ID - Identity and Democracy
73 9,72 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
62 8,26 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
41 5,46 %
NI - Grupplösa
57 7,59 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
182 24,23 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
154 20,51 %
Renew Europe - Gruppen Renew Europe
108 14,38 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
74 9,85 %
ID - Identity and Democracy
73 9,72 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
62 8,26 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
41 5,46 %
NI - Grupplösa
57 7,59 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet