Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 2019-2024
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Διάγραμμα

Σύνολο εδρών:

Έδρες
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
177 25,40%
139 20,00%
102 14,20%
72 10,09%
68 9,51%
59 8,24%
37 5,40%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
51 7,10%
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
177 25,40%
139 20,00%
102 14,20%
72 10,09%
68 9,51%
59 8,24%
37 5,40%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
51 7,10%

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο