Parlament Europejski 2019-2024
Ustępujący Parlament

Wykres

Łączna liczba mandatów:

Mandaty
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
179 25,39%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
138 19,57%
Renew Europe - Grupa Renew Europe
98 13,90%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
70 9,92%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
69 9,78%
ID - Grupa Tożsamość i Demokracja
49 6,95%
The Left - Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim - GUE/NGL
37 5,24%
NI - Niezrzeszeni
63 8,93%
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
179 25,39%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
138 19,57%
Renew Europe - Grupa Renew Europe
98 13,90%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
70 9,92%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
69 9,78%
ID - Grupa Tożsamość i Demokracja
49 6,95%
The Left - Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim - GUE/NGL
37 5,24%
NI - Niezrzeszeni
63 8,93%

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski