Europski parlament 2019. – 2024.
Parlament na odlasku

Grafikon

Ukupno mandata:

Mandati
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
176 24,96 %
139 19,71 %
102 14,46 %
71 10,00 %
69 9,78 %
49 6,95 %
37 5,24 %
NI - Nezavisni zastupnici
62 8,79 %
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
176 24,96 %
139 19,71 %
102 14,46 %
71 10,00 %
69 9,78 %
49 6,95 %
37 5,24 %
NI - Nezavisni zastupnici
62 8,79 %

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament