Europski parlament: 2019. – 2024.
Parlament na odlasku

Grafikon

Ukupno mandata:

Mandati
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
177 25,40 %
139 20,00 %
102 14,20 %
72 10,09 %
68 9,51 %
59 8,24 %
37 5,40 %
NI - Nezavisni zastupnici
51 7,10 %
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
177 25,40 %
139 20,00 %
102 14,20 %
72 10,09 %
68 9,51 %
59 8,24 %
37 5,40 %
NI - Nezavisni zastupnici
51 7,10 %

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament