Parlament Europejski 2019-2024
Posiedzenie inauguracyjne

Wykres

Łączna liczba mandatów:

Mandaty
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
182 24,23%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
154 20,51%
Renew Europe - Grupa Renew Europe
108 14,38%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
74 9,85%
ID - Identity and Democracy
73 9,72%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
62 8,26%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
41 5,46%
NI - Niezrzeszeni
57 7,59%
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Liczba mandatów % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
182 24,23%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
154 20,51%
Renew Europe - Grupa Renew Europe
108 14,38%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
74 9,85%
ID - Identity and Democracy
73 9,72%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
62 8,26%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
41 5,46%
NI - Niezrzeszeni
57 7,59%

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Źródło: Parlament Europejski