Europski parlament: 2019. – 2024.
Konstituirajuća sjednica

Grafikon

Ukupno mandata:

Mandati
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
182 24,23 %
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
154 20,51 %
Renew Europe - Renew Europe group
108 14,38 %
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
74 9,85 %
ID - Identity and Democracy
73 9,72 %
ECR - Europski konzervativci i reformisti
62 8,26 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
41 5,46 %
NI - Nezavisni zastupnici
57 7,59 %
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
182 24,23 %
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
154 20,51 %
Renew Europe - Renew Europe group
108 14,38 %
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
74 9,85 %
ID - Identity and Democracy
73 9,72 %
ECR - Europski konzervativci i reformisti
62 8,26 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
41 5,46 %
NI - Nezavisni zastupnici
57 7,59 %

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament