Európsky parlament 2019 - 2024
Ustanovujúca schôdza

Graf

Celkový počet kresiel:

Kresiel
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
182 24,23 %
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
154 20,51 %
Renew Europe - Renew Europe group
108 14,38 %
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
74 9,85 %
ID - Identity and Democracy
73 9,72 %
EKR - Európski konzervatívci a reformisti
62 8,26 %
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
41 5,46 %
NI - Nezaradení poslanci
57 7,59 %
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
182 24,23 %
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
154 20,51 %
Renew Europe - Renew Europe group
108 14,38 %
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
74 9,85 %
ID - Identity and Democracy
73 9,72 %
EKR - Európski konzervatívci a reformisti
62 8,26 %
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
41 5,46 %
NI - Nezaradení poslanci
57 7,59 %

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament