Европейски парламент: 2019-2024 r.
Учредително заседание

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
182 24,23%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
154 20,51%
Renew Europe - Renew Europe group
108 14,38%
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
74 9,85%
ID - Identity and Democracy
73 9,72%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
62 8,26%
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
41 5,46%
НЧ - Независими членове
57 7,59%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
182 24,23%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
154 20,51%
Renew Europe - Renew Europe group
108 14,38%
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
74 9,85%
ID - Identity and Democracy
73 9,72%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
62 8,26%
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
41 5,46%
НЧ - Независими членове
57 7,59%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент