Европейски парламент 2014-2019 r.
Парламент в края на мандата

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
216 28,84%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
185 24,70%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
77 10,28%
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
69 9,21%
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
52 6,94%
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
52 6,94%
ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
42 5,61%
ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“
36 4,81%
НЧ - Независими членове
20 2,67%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
216 28,84%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
185 24,70%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
77 10,28%
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
69 9,21%
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
52 6,94%
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
52 6,94%
ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
42 5,61%
ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“
36 4,81%
НЧ - Независими членове
20 2,67%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент