Eiropas Parlaments 2014.-2019.
Aizejošais parlaments

Diagramma

Vietas kopā:

Vietas
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
216 28,84%
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
185 24,70%
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
77 10,28%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
69 9,21%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
52 6,94%
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
52 6,94%
EFDD - Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa”
42 5,61%
ENF - Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa”
36 4,81%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
20 2,67%
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
216 28,84%
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
185 24,70%
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
77 10,28%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
69 9,21%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
52 6,94%
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
52 6,94%
EFDD - Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa”
42 5,61%
ENF - Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa”
36 4,81%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
20 2,67%

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Avots: Eiropas Parlaments