Europski parlament 2014. – 2019.
Parlament na odlasku

Grafikon

Ukupno mandata:

Mandati
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
216 28,84 %
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
185 24,70 %
ECR - Europski konzervativci i reformisti
77 10,28 %
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
69 9,21 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
52 6,94 %
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
52 6,94 %
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
42 5,61 %
ENS - Klub zastupnika Europe nacija i sloboda
36 4,81 %
NI - Nezavisni zastupnici
20 2,67 %
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
216 28,84 %
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
185 24,70 %
ECR - Europski konzervativci i reformisti
77 10,28 %
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
69 9,21 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
52 6,94 %
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
52 6,94 %
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
42 5,61 %
ENS - Klub zastupnika Europe nacija i sloboda
36 4,81 %
NI - Nezavisni zastupnici
20 2,67 %

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament