Европейски парламент 2004-2009 r.
Учредително заседание

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
268 36,61%
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
200 27,32%
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
88 12,02%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
42 5,74%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
41 5,60%
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
37 5,05%
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
27 3,69%
НЧ - Независими членове
29 3,96%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
268 36,61%
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
200 27,32%
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
88 12,02%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
42 5,74%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
41 5,60%
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
37 5,05%
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
27 3,69%
НЧ - Независими членове
29 3,96%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент