Eiropas Parlaments 2004.-2009.
Konstitutīvā sesija

Diagramma

Vietas kopā:

Vietas
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
268 36,61%
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā
200 27,32%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
88 12,02%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
42 5,74%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
41 5,60%
IND/DEM - Neatkarības/Demokrātijas grupa
37 5,05%
UEN - Nāciju Eiropas grupa
27 3,69%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
29 3,96%
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits % vietu
ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
268 36,61%
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā
200 27,32%
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
88 12,02%
Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
42 5,74%
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
41 5,60%
IND/DEM - Neatkarības/Demokrātijas grupa
37 5,05%
UEN - Nāciju Eiropas grupa
27 3,69%
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
29 3,96%

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Avots: Eiropas Parlaments