Európsky parlament 2004 - 2009
Ustanovujúca schôdza

Graf

Celkový počet kresiel:

Kresiel
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
268 36,61 %
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
200 27,32 %
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
88 12,02 %
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
42 5,74 %
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
41 5,60 %
IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
37 5,05 %
UEN - Skupina Únie za Európu národov
27 3,69 %
NI - Nezaradení poslanci
29 3,96 %
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
268 36,61 %
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
200 27,32 %
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
88 12,02 %
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
42 5,74 %
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
41 5,60 %
IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
37 5,05 %
UEN - Skupina Únie za Európu národov
27 3,69 %
NI - Nezaradení poslanci
29 3,96 %

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament