Europaparlamentet 1979-1984
Konstituerande sammanträde

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
S - Socialistgruppen
112 27,32 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
108 26,34 %
ED - Gruppen Europeiska demokrater
63 15,37 %
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
44 10,73 %
L - Liberala och demokratiska gruppen
40 9,76 %
DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
22 5,37 %
CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
11 2,68 %
NI - Grupplösa
10 2,44 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
S - Socialistgruppen
112 27,32 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
108 26,34 %
ED - Gruppen Europeiska demokrater
63 15,37 %
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
44 10,73 %
L - Liberala och demokratiska gruppen
40 9,76 %
DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
22 5,37 %
CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
11 2,68 %
NI - Grupplösa
10 2,44 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet