Európsky parlament 1979 - 1984
Ustanovujúca schôdza

Graf

Celkový počet kresiel:

Kresiel
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
S - Skupina socialistov
112 27,32 %
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
108 26,34 %
ED - Európska demokratická skupina
63 15,37 %
COM - Skupina komunistov a spojencov
44 10,73 %
L - Skupina liberálov a demokratov
40 9,76 %
DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov
22 5,37 %
CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov
11 2,68 %
NI - Nezaradení poslanci
10 2,44 %
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
S - Skupina socialistov
112 27,32 %
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
108 26,34 %
ED - Európska demokratická skupina
63 15,37 %
COM - Skupina komunistov a spojencov
44 10,73 %
L - Skupina liberálov a demokratov
40 9,76 %
DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov
22 5,37 %
CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov
11 2,68 %
NI - Nezaradení poslanci
10 2,44 %

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament