Parlaimint na hEorpa 1979-1984
Seisiún reachtach

Cairt

Líon iomlán suíochán:

Shuíochán
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
S - An Grúpa Sóisialach
112 27.32%
PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Grúpa na nDaonlathaithe Críostaí)
108 26.34%
ED - Grúpa Dhaonlathaigh na hEorpa
63 15.37%
COM - An Grúpa Cumannach agus Comhghuaillithe
44 10.73%
L - An Grúpa Liobrálach, Daonlathach
40 9.76%
DEP - Grúpa Pháirtí Daonlathach na hEorpa
22 5.37%
CDI - An Grúpa um Chomhordú Teicniúil agus Cosaint Grúpaí agus Comhaltaí Neamhspleácha
11 2.68%
NI - Feisirí Neamhcheangailte
10 2.44%
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
S - An Grúpa Sóisialach
112 27.32%
PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Grúpa na nDaonlathaithe Críostaí)
108 26.34%
ED - Grúpa Dhaonlathaigh na hEorpa
63 15.37%
COM - An Grúpa Cumannach agus Comhghuaillithe
44 10.73%
L - An Grúpa Liobrálach, Daonlathach
40 9.76%
DEP - Grúpa Pháirtí Daonlathach na hEorpa
22 5.37%
CDI - An Grúpa um Chomhordú Teicniúil agus Cosaint Grúpaí agus Comhaltaí Neamhspleácha
11 2.68%
NI - Feisirí Neamhcheangailte
10 2.44%

De réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, 23 Fheisire ar a laghad atá tofa i seacht mBallstát ar a laghad a bheidh i ngrúpa polaitiúil.

Foinse: Parlaimint na hEorpa