Европейски парламент 1979-1984 r.
Учредително заседание

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
S - Група на социалистите
112 27,32%
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
108 26,34%
ED - Група на Европейските демократи
63 15,37%
COM - Група на комунистите и съмишлениците
44 10,73%
L - Група на либералите и демократите
40 9,76%
DEP - Група на Европейските прогресивни демократи
22 5,37%
CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента
11 2,68%
НЧ - Независими членове
10 2,44%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
S - Група на социалистите
112 27,32%
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
108 26,34%
ED - Група на Европейските демократи
63 15,37%
COM - Група на комунистите и съмишлениците
44 10,73%
L - Група на либералите и демократите
40 9,76%
DEP - Група на Европейските прогресивни демократи
22 5,37%
CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента
11 2,68%
НЧ - Независими членове
10 2,44%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент