Avaistung - 23.07.2024

23.07.2024 - 11:07
Kõik ajad on ajavööndis GMT+2

Euroopa Parlament 2024–2029 Avaistung

Fraktsioonid Kohtade arv
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 188
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 136
PfE - Patriots for Europe 84
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 78
Renew Europe - Renew Europe Group 77
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 53
The Left - Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsioon - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 33
Kohti kokku

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

  • ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
  • S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
  • PfE - Patriots for Europe
  • ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
  • Renew Europe - Renew Europe Group
  • Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
  • The Left - Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsioon - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
  • Muud - Uued parlamendiliikmed, kes ei kuulu ühessegi ametist lahkuva parlamendikoosseisu fraktsiooni

Allikas: koostanud Verian Euroopa Parlamendi tellimisel

Sloveenia

Tulemuste liik:

Hinnangud: Riiklike hinnangute ja/või küsitlustulemuste põhjal tehtud kompilatsioon, mille Verian on koostanud Euroopa Parlamendi heakskiidul, toetudes tuntud ja usaldusväärsete riiklike uuringuagentuuride andmetele, mis avaldatakse asjaomases liikmesriigis pärast hääletamise lõppu.

Prognoos: Euroopa Parlamendi võimaliku koosseisu prognoosi koostab Verian liikmesriikides avaldatud valimistulemuste, hinnangute ja valimisandmete põhjal, kui hääletamine on lõppenud. Prognoos on koostatud ametist lahkuva parlamendi fraktsioonilise koosseisu põhjal.

Esialgne: Euroopa Parlamendi koosseis, mis põhineb olemasolevatel esialgsetel või lõplikel riiklikel hääletustulemustel, mis on avaldatud pärast seda, kui hääletus on kõigis liikmesriikides lõppenud, ning ametist lahkuva parlamendi fraktsioonilisel koosseisul.

Esialgsed tulemused: Esmased tulemused, mille esitab liikmesriigi riiklik valimiskomisjon vastavalt tulemuste laekumisele.

Lõplikud tulemused: Tulemused, mille avaldab liikmesriigi riiklik valimiskomisjon pärast kõigi häälte lugemist.

Ametlikud tulemused: Lõplikud tulemused, mille kuulutab välja liikmesriigi riiklik valimiskomisjon ja mille on kinnitanud riiklik seadusandja.

Avaistung: Vastvalitud Euroopa Parlamendi poolt välja kuulutatud tulemused pärast parlamendiliikmete volituste kontrollimist.

Parlamendi lahkuv koosseis: Euroopa Parlamendi koosseis käesoleva ametiaja viimasel istungjärgul.

Allikas: koostanud Verian Euroopa Parlamendi tellimisel

15.07.2024 - 18:33
Kõik ajad on ajavööndis GMT+2

Valimisaktiivsus riikide kaupa Esialgsed tulemused

Valimisaktiivsus riikide kaupa protsentides
Riik Protsent (%)
Euroopa Liit 51,05%
Austria 56,25%
Belgia 89,01%
Bulgaaria 33,78%
Eesti 37,60%
Hispaania 49,21%
Holland 46,18%
Horvaatia 21,35%
Iirimaa 50,65%
Itaalia 48,31%
Kreeka 41,39%
Küpros 58,86%
Leedu 28,35%
Luksemburg 82,24%
Läti 33,82%
Malta 73,00%
Poola 40,65%
Portugal 36,63%
Prantsusmaa 51,49%
Rootsi 53,39%
Rumeenia 52,42%
Saksamaa 64,74%
Slovakkia 34,38%
Sloveenia 41,80%
Soome 40,40%
Taani 58,25%
Tšehhi 36,45%
Ungari 59,46%
Vaata kõiki üksikasju