Platser per politisk grupp och land - 1989-1994
Avgående parlament

Land Antal platser
Belgien
Belgien:

8

Belgien:

7

Belgien:

4

Belgien:

3

Belgien:

1

Belgien:

1

24
Danmark
Danmark:

3

Danmark:

4

Danmark:

2

Danmark:

1

Danmark:

4

Danmark:

2

16
Frankrike
Frankrike:

21

Frankrike:

12

Frankrike:

9

Frankrike:

8

Frankrike:

11

Frankrike:

1

Frankrike:

7

Frankrike:

9

Frankrike:

3

81
Grekland
Grekland:

9

Grekland:

10

Grekland:

1

Grekland:

3

Grekland:

1

24
Irland
Irland:

1

Irland:

4

Irland:

2

Irland:

6

Irland:

1

Irland:

1

15
Italien
Italien:

34

Italien:

27

Italien:

4

Italien:

6

Italien:

1

Italien:

9

81
Luxemburg
Luxemburg:

2

Luxemburg:

3

Luxemburg:

1

6
Nederländerna
Nederländerna:

8

Nederländerna:

10

Nederländerna:

4

Nederländerna:

2

Nederländerna:

1

25
Portugal
Portugal:

8

Portugal:

3

Portugal:

9

Portugal:

1

Portugal:

3

24
Spanien
Spanien:

27

Spanien:

17

Spanien:

5

Spanien:

1

Spanien:

2

Spanien:

3

Spanien:

5

60
Storbritannien
Storbritannien:

46

Storbritannien:

33

Storbritannien:

1

Storbritannien:

1

81
Tyskland
Tyskland:

31

Tyskland:

32

Tyskland:

5

Tyskland:

6

Tyskland:

1

Tyskland:

2

Tyskland:

4

81
Europeiska unionen
Europeiska unionen:

198

Europeiska unionen:

162

Europeiska unionen:

45

Europeiska unionen:

27

Europeiska unionen:

20

Europeiska unionen:

14

Europeiska unionen:

13

Europeiska unionen:

12

Europeiska unionen:

27

518
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet per land
Land
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Totalt antal platser
Belgien BE 8 7 4 3 1 1 24
Danmark DK 3 4 2 1 4 2 16
Frankrike FR 21 12 9 8 11 1 7 9 3 81
Grekland EL 9 10 1 3 1 24
Irland IE 1 4 2 6 1 1 15
Italien IT 34 27 4 6 1 9 81
Luxemburg LU 2 3 1 6
Nederländerna NL 8 10 4 2 1 25
Portugal PT 8 3 9 1 3 24
Spanien ES 27 17 5 1 2 3 5 60
Storbritannien UK 46 33 1 1 81
Tyskland DE 31 32 5 6 1 2 4 81
Europeiska unionen EU 198 162 45 27 20 14 13 12 27 518

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp och land - 1989-1994
Avgående parlament

Fördelning av vald politisk grupp i Europaparlamentet per land
Land Totalt antal platser

Källa: Europaparlamentet