Места по политически групи и държави - 1989-1994 r.
Парламент в края на мандата

Държава Брой места
Белгия
Белгия:

8

Белгия:

7

Белгия:

4

Белгия:

3

Белгия:

1

Белгия:

1

24
Германия
Германия:

31

Германия:

32

Германия:

5

Германия:

6

Германия:

1

Германия:

2

Германия:

4

81
Гърция
Гърция:

9

Гърция:

10

Гърция:

1

Гърция:

3

Гърция:

1

24
Дания
Дания:

3

Дания:

4

Дания:

2

Дания:

1

Дания:

4

Дания:

2

16
Ирландия
Ирландия:

1

Ирландия:

4

Ирландия:

2

Ирландия:

6

Ирландия:

1

Ирландия:

1

15
Испания
Испания:

27

Испания:

17

Испания:

5

Испания:

1

Испания:

2

Испания:

3

Испания:

5

60
Италия
Италия:

34

Италия:

27

Италия:

4

Италия:

6

Италия:

1

Италия:

9

81
Люксембург
Люксембург:

2

Люксембург:

3

Люксембург:

1

6
Нидерландия
Нидерландия:

8

Нидерландия:

10

Нидерландия:

4

Нидерландия:

2

Нидерландия:

1

25
Обединено кралство
Обединено кралство:

46

Обединено кралство:

33

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

1

81
Португалия
Португалия:

8

Португалия:

3

Португалия:

9

Португалия:

1

Португалия:

3

24
Франция
Франция:

21

Франция:

12

Франция:

9

Франция:

8

Франция:

11

Франция:

1

Франция:

7

Франция:

9

Франция:

3

81
Европейски съюз
Европейски съюз:

198

Европейски съюз:

162

Европейски съюз:

45

Европейски съюз:

27

Европейски съюз:

20

Европейски съюз:

14

Европейски съюз:

13

Европейски съюз:

12

Европейски съюз:

27

518
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
НЧ
Общо места
Белгия BE 8 7 4 3 1 1 24
Германия DE 31 32 5 6 1 2 4 81
Гърция EL 9 10 1 3 1 24
Дания DK 3 4 2 1 4 2 16
Ирландия IE 1 4 2 6 1 1 15
Испания ES 27 17 5 1 2 3 5 60
Италия IT 34 27 4 6 1 9 81
Люксембург LU 2 3 1 6
Нидерландия NL 8 10 4 2 1 25
Обединено кралство UK 46 33 1 1 81
Португалия PT 8 3 9 1 3 24
Франция FR 21 12 9 8 11 1 7 9 3 81
Европейски съюз ЕС 198 162 45 27 20 14 13 12 27 518

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 1989-1994 r.
Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент