Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1989-1994
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Χώρα Αριθμός εδρών
Βέλγιο
Βέλγιο:

8

Βέλγιο:

7

Βέλγιο:

4

Βέλγιο:

3

Βέλγιο:

1

Βέλγιο:

1

24
Γαλλία
Γαλλία:

21

Γαλλία:

12

Γαλλία:

9

Γαλλία:

8

Γαλλία:

11

Γαλλία:

1

Γαλλία:

7

Γαλλία:

9

Γαλλία:

3

81
Γερμανία
Γερμανία:

31

Γερμανία:

32

Γερμανία:

5

Γερμανία:

6

Γερμανία:

1

Γερμανία:

2

Γερμανία:

4

81
Δανία
Δανία:

3

Δανία:

4

Δανία:

2

Δανία:

1

Δανία:

4

Δανία:

2

16
Ελλάδα
Ελλάδα:

9

Ελλάδα:

10

Ελλάδα:

1

Ελλάδα:

3

Ελλάδα:

1

24
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο:

46

Ηνωμένο Βασίλειο:

33

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

81
Ιρλανδία
Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

4

Ιρλανδία:

2

Ιρλανδία:

6

Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

1

15
Ισπανία
Ισπανία:

27

Ισπανία:

17

Ισπανία:

5

Ισπανία:

1

Ισπανία:

2

Ισπανία:

3

Ισπανία:

5

60
Ιταλία
Ιταλία:

34

Ιταλία:

27

Ιταλία:

4

Ιταλία:

6

Ιταλία:

1

Ιταλία:

9

81
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο:

2

Λουξεμβούργο:

3

Λουξεμβούργο:

1

6
Ολλανδία
Ολλανδία:

8

Ολλανδία:

10

Ολλανδία:

4

Ολλανδία:

2

Ολλανδία:

1

25
Πορτογαλία
Πορτογαλία:

8

Πορτογαλία:

3

Πορτογαλία:

9

Πορτογαλία:

1

Πορτογαλία:

3

24
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση:

198

Ευρωπαϊκή Ένωση:

162

Ευρωπαϊκή Ένωση:

45

Ευρωπαϊκή Ένωση:

27

Ευρωπαϊκή Ένωση:

20

Ευρωπαϊκή Ένωση:

14

Ευρωπαϊκή Ένωση:

13

Ευρωπαϊκή Ένωση:

12

Ευρωπαϊκή Ένωση:

27

518
Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Σύνολο εδρών
Βέλγιο BE 8 7 4 3 1 1 24
Γαλλία FR 21 12 9 8 11 1 7 9 3 81
Γερμανία DE 31 32 5 6 1 2 4 81
Δανία DK 3 4 2 1 4 2 16
Ελλάδα EL 9 10 1 3 1 24
Ηνωμένο Βασίλειο UK 46 33 1 1 81
Ιρλανδία IE 1 4 2 6 1 1 15
Ισπανία ES 27 17 5 1 2 3 5 60
Ιταλία IT 34 27 4 6 1 9 81
Λουξεμβούργο LU 2 3 1 6
Ολλανδία NL 8 10 4 2 1 25
Πορτογαλία PT 8 3 9 1 3 24
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ 198 162 45 27 20 14 13 12 27 518

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1989-1994
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο