Platser per politisk grupp och land - 1994-1999
Avgående parlament

Land Antal platser
Belgien
Belgien:

6

Belgien:

7

Belgien:

6

Belgien:

2

Belgien:

1

Belgien:

3

25
Danmark
Danmark:

4

Danmark:

3

Danmark:

5

Danmark:

4

16
Finland
Finland:

4

Finland:

4

Finland:

5

Finland:

2

Finland:

1

16
Frankrike
Frankrike:

16

Frankrike:

13

Frankrike:

1

Frankrike:

7

Frankrike:

17

Frankrike:

12

Frankrike:

8

Frankrike:

13

87
Grekland
Grekland:

10

Grekland:

9

Grekland:

4

Grekland:

2

25
Irland
Irland:

1

Irland:

4

Irland:

1

Irland:

7

Irland:

2

15
Italien
Italien:

19

Italien:

36

Italien:

4

Italien:

5

Italien:

3

Italien:

3

Italien:

2

Italien:

15

87
Luxemburg
Luxemburg:

2

Luxemburg:

2

Luxemburg:

1

Luxemburg:

1

6
Nederländerna
Nederländerna:

7

Nederländerna:

9

Nederländerna:

10

Nederländerna:

2

Nederländerna:

1

Nederländerna:

2

31
Portugal
Portugal:

10

Portugal:

9

Portugal:

3

Portugal:

3

25
Spanien
Spanien:

21

Spanien:

29

Spanien:

2

Spanien:

9

Spanien:

3

64
Storbritannien
Storbritannien:

61

Storbritannien:

17

Storbritannien:

3

Storbritannien:

1

Storbritannien:

1

Storbritannien:

2

Storbritannien:

1

Storbritannien:

1

87
Sverige
Sverige:

7

Sverige:

5

Sverige:

3

Sverige:

3

Sverige:

4

22
Tyskland
Tyskland:

40

Tyskland:

47

Tyskland:

12

99
Österrike
Österrike:

6

Österrike:

7

Österrike:

1

Österrike:

1

Österrike:

6

21
Europeiska unionen
Europeiska unionen:

214

Europeiska unionen:

201

Europeiska unionen:

42

Europeiska unionen:

34

Europeiska unionen:

34

Europeiska unionen:

27

Europeiska unionen:

21

Europeiska unionen:

15

Europeiska unionen:

38

626
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet per land
Land
PSE
PPE
ELDR
GUE/NGL
UPE
V
ARE
I-EDN
NI
Totalt antal platser
Belgien BE 6 7 6 2 1 3 25
Danmark DK 4 3 5 4 16
Finland FI 4 4 5 2 1 16
Frankrike FR 16 13 1 7 17 12 8 13 87
Grekland EL 10 9 4 2 25
Irland IE 1 4 1 7 2 15
Italien IT 19 36 4 5 3 3 2 15 87
Luxemburg LU 2 2 1 1 6
Nederländerna NL 7 9 10 2 1 2 31
Portugal PT 10 9 3 3 25
Spanien ES 21 29 2 9 3 64
Storbritannien UK 61 17 3 1 1 2 1 1 87
Sverige SE 7 5 3 3 4 22
Tyskland DE 40 47 12 99
Österrike AT 6 7 1 1 6 21
Europeiska unionen EU 214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp och land - 1994-1999
Avgående parlament

Fördelning av vald politisk grupp i Europaparlamentet per land
Land Totalt antal platser

Källa: Europaparlamentet