Platser per politisk grupp och land - 1989-1994
Konstituerande sammanträde

Land Antal platser
Belgien
Belgien:

8

Belgien:

7

Belgien:

4

Belgien:

3

Belgien:

1

Belgien:

1

24
Danmark
Danmark:

4

Danmark:

2

Danmark:

3

Danmark:

2

Danmark:

1

Danmark:

4

16
Frankrike
Frankrike:

22

Frankrike:

6

Frankrike:

13

Frankrike:

8

Frankrike:

13

Frankrike:

10

Frankrike:

7

Frankrike:

1

Frankrike:

1

81
Grekland
Grekland:

9

Grekland:

10

Grekland:

1

Grekland:

1

Grekland:

3

24
Irland
Irland:

1

Irland:

4

Irland:

2

Irland:

6

Irland:

1

Irland:

1

15
Italien
Italien:

14

Italien:

27

Italien:

3

Italien:

7

Italien:

22

Italien:

3

Italien:

5

81
Luxemburg
Luxemburg:

2

Luxemburg:

3

Luxemburg:

1

6
Nederländerna
Nederländerna:

8

Nederländerna:

10

Nederländerna:

4

Nederländerna:

2

Nederländerna:

1

25
Portugal
Portugal:

8

Portugal:

3

Portugal:

9

Portugal:

1

Portugal:

3

24
Spanien
Spanien:

27

Spanien:

16

Spanien:

6

Spanien:

1

Spanien:

4

Spanien:

2

Spanien:

4

60
Storbritannien
Storbritannien:

46

Storbritannien:

1

Storbritannien:

32

Storbritannien:

1

Storbritannien:

1

81
Tyskland
Tyskland:

31

Tyskland:

32

Tyskland:

4

Tyskland:

8

Tyskland:

6

81
Europeiska unionen
Europeiska unionen:

180

Europeiska unionen:

121

Europeiska unionen:

49

Europeiska unionen:

34

Europeiska unionen:

30

Europeiska unionen:

28

Europeiska unionen:

20

Europeiska unionen:

17

Europeiska unionen:

14

Europeiska unionen:

13

Europeiska unionen:

12

518
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet per land
Land
S
PPE
LDR
ED
V
GUE
RDE
DR
CG
ARC
NI
Totalt antal platser
Belgien BE 8 7 4 3 1 1 24
Danmark DK 4 2 3 2 1 4 16
Frankrike FR 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Grekland EL 9 10 1 1 3 24
Irland IE 1 4 2 6 1 1 15
Italien IT 14 27 3 7 22 3 5 81
Luxemburg LU 2 3 1 6
Nederländerna NL 8 10 4 2 1 25
Portugal PT 8 3 9 1 3 24
Spanien ES 27 16 6 1 4 2 4 60
Storbritannien UK 46 1 32 1 1 81
Tyskland DE 31 32 4 8 6 81
Europeiska unionen EU 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp och land - 1989-1994
Konstituerande sammanträde

Fördelning av vald politisk grupp i Europaparlamentet per land
Land Totalt antal platser

Källa: Europaparlamentet