Platser per politisk grupp och land - 1979-1984
Avgående parlament

Land Antal platser
Belgien
Belgien:

7

Belgien:

10

Belgien:

4

Belgien:

2

Belgien:

1

24
Danmark
Danmark:

4

Danmark:

1

Danmark:

2

Danmark:

1

Danmark:

3

Danmark:

1

Danmark:

4

16
Frankrike
Frankrike:

23

Frankrike:

9

Frankrike:

19

Frankrike:

15

Frankrike:

15

81
Grekland
Grekland:

10

Grekland:

8

Grekland:

4

Grekland:

2

24
Irland
Irland:

4

Irland:

4

Irland:

1

Irland:

5

Irland:

1

15
Italien
Italien:

14

Italien:

30

Italien:

24

Italien:

5

Italien:

4

Italien:

4

81
Luxemburg
Luxemburg:

1

Luxemburg:

3

Luxemburg:

2

6
Nederländerna
Nederländerna:

9

Nederländerna:

10

Nederländerna:

4

Nederländerna:

2

25
Storbritannien
Storbritannien:

17

Storbritannien:

61

Storbritannien:

1

Storbritannien:

1

Storbritannien:

1

81
Tyskland
Tyskland:

35

Tyskland:

42

Tyskland:

4

81
Europeiska unionen
Europeiska unionen:

124

Europeiska unionen:

117

Europeiska unionen:

63

Europeiska unionen:

48

Europeiska unionen:

38

Europeiska unionen:

22

Europeiska unionen:

12

Europeiska unionen:

10

434
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet per land
Land
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Totalt antal platser
Belgien BE 7 10 4 2 1 24
Danmark DK 4 1 2 1 3 1 4 16
Frankrike FR 23 9 19 15 15 81
Grekland EL 10 8 4 2 24
Irland IE 4 4 1 5 1 15
Italien IT 14 30 24 5 4 4 81
Luxemburg LU 1 3 2 6
Nederländerna NL 9 10 4 2 25
Storbritannien UK 17 61 1 1 1 81
Tyskland DE 35 42 4 81
Europeiska unionen EU 124 117 63 48 38 22 12 10 434

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp och land - 1979-1984
Avgående parlament

Fördelning av vald politisk grupp i Europaparlamentet per land
Land Totalt antal platser

Källa: Europaparlamentet