Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1989.-1994.
Aizejošais parlaments

Valsts Vietu skaits
Apvienotā Karaliste
Apvienotā Karaliste:

46

Apvienotā Karaliste:

33

Apvienotā Karaliste:

1

Apvienotā Karaliste:

1

81
Beļģija
Beļģija:

8

Beļģija:

7

Beļģija:

4

Beļģija:

3

Beļģija:

1

Beļģija:

1

24
Dānija
Dānija:

3

Dānija:

4

Dānija:

2

Dānija:

1

Dānija:

4

Dānija:

2

16
Francija
Francija:

21

Francija:

12

Francija:

9

Francija:

8

Francija:

11

Francija:

1

Francija:

7

Francija:

9

Francija:

3

81
Grieķija
Grieķija:

9

Grieķija:

10

Grieķija:

1

Grieķija:

3

Grieķija:

1

24
Īrija
Īrija:

1

Īrija:

4

Īrija:

2

Īrija:

6

Īrija:

1

Īrija:

1

15
Itālija
Itālija:

34

Itālija:

27

Itālija:

4

Itālija:

6

Itālija:

1

Itālija:

9

81
Luksemburga
Luksemburga:

2

Luksemburga:

3

Luksemburga:

1

6
Nīderlande
Nīderlande:

8

Nīderlande:

10

Nīderlande:

4

Nīderlande:

2

Nīderlande:

1

25
Portugāle
Portugāle:

8

Portugāle:

3

Portugāle:

9

Portugāle:

1

Portugāle:

3

24
Spānija
Spānija:

27

Spānija:

17

Spānija:

5

Spānija:

1

Spānija:

2

Spānija:

3

Spānija:

5

60
Vācija
Vācija:

31

Vācija:

32

Vācija:

5

Vācija:

6

Vācija:

1

Vācija:

2

Vācija:

4

81
Eiropas Savienība
Eiropas Savienība:

198

Eiropas Savienība:

162

Eiropas Savienība:

45

Eiropas Savienība:

27

Eiropas Savienība:

20

Eiropas Savienība:

14

Eiropas Savienība:

13

Eiropas Savienība:

12

Eiropas Savienība:

27

518
Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Vietas kopā
Apvienotā Karaliste UK 46 33 1 1 81
Beļģija BE 8 7 4 3 1 1 24
Dānija DK 3 4 2 1 4 2 16
Francija FR 21 12 9 8 11 1 7 9 3 81
Grieķija EL 9 10 1 3 1 24
Īrija IE 1 4 2 6 1 1 15
Itālija IT 34 27 4 6 1 9 81
Luksemburga LU 2 3 1 6
Nīderlande NL 8 10 4 2 1 25
Portugāle PT 8 3 9 1 3 24
Spānija ES 27 17 5 1 2 3 5 60
Vācija DE 31 32 5 6 1 2 4 81
Eiropas Savienība ES 198 162 45 27 20 14 13 12 27 518

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1989.-1994.
Aizejošais parlaments

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā

Avots: Eiropas Parlaments