Platser per politisk grupp och land - 2009-2014
Avgående parlament

Land Antal platser
Belgien
Belgien:

4

Belgien:

4

Belgien:

5

Belgien:

4

Belgien:

1

Belgien:

1

Belgien:

1

20
Bulgarien
Bulgarien:

7

Bulgarien:

4

Bulgarien:

5

Bulgarien:

1

Bulgarien:

1

18
Cypern
Cypern:

2

Cypern:

2

Cypern:

2

6
Danmark
Danmark:

1

Danmark:

5

Danmark:

3

Danmark:

1

Danmark:

1

Danmark:

1

Danmark:

1

13
Estland
Estland:

1

Estland:

1

Estland:

3

Estland:

1

6
Finland
Finland:

4

Finland:

2

Finland:

4

Finland:

2

Finland:

1

13
Frankrike
Frankrike:

30

Frankrike:

14

Frankrike:

6

Frankrike:

15

Frankrike:

5

Frankrike:

1

Frankrike:

3

74
Grekland
Grekland:

7

Grekland:

8

Grekland:

1

Grekland:

1

Grekland:

3

Grekland:

2

22
Irland
Irland:

4

Irland:

2

Irland:

4

Irland:

1

Irland:

1

12
Italien
Italien:

34

Italien:

23

Italien:

4

Italien:

2

Italien:

8

Italien:

2

73
Kroatien
Kroatien:

5

Kroatien:

5

Kroatien:

1

Kroatien:

1

12
Lettland
Lettland:

4

Lettland:

1

Lettland:

1

Lettland:

1

Lettland:

1

Lettland:

1

9
Litauen
Litauen:

4

Litauen:

3

Litauen:

2

Litauen:

1

Litauen:

2

12
Luxemburg
Luxemburg:

3

Luxemburg:

1

Luxemburg:

1

Luxemburg:

1

6
Malta
Malta:

2

Malta:

4

6
Nederländerna
Nederländerna:

5

Nederländerna:

3

Nederländerna:

6

Nederländerna:

3

Nederländerna:

1

Nederländerna:

2

Nederländerna:

1

Nederländerna:

5

26
Polen
Polen:

28

Polen:

7

Polen:

12

Polen:

4

51
Portugal
Portugal:

10

Portugal:

7

Portugal:

1

Portugal:

4

22
Rumänien
Rumänien:

14

Rumänien:

11

Rumänien:

5

Rumänien:

3

33
Slovakien
Slovakien:

6

Slovakien:

5

Slovakien:

1

Slovakien:

1

13
Slovenien
Slovenien:

4

Slovenien:

2

Slovenien:

2

8
Spanien
Spanien:

25

Spanien:

23

Spanien:

2

Spanien:

2

Spanien:

1

Spanien:

1

54
Storbritannien
Storbritannien:

13

Storbritannien:

12

Storbritannien:

5

Storbritannien:

27

Storbritannien:

1

Storbritannien:

8

Storbritannien:

7

73
Sverige
Sverige:

5

Sverige:

6

Sverige:

4

Sverige:

4

Sverige:

1

20
Tjeckien
Tjeckien:

2

Tjeckien:

7

Tjeckien:

9

Tjeckien:

4

22
Tyskland
Tyskland:

42

Tyskland:

23

Tyskland:

12

Tyskland:

14

Tyskland:

8

99
Ungern
Ungern:

14

Ungern:

4

Ungern:

1

Ungern:

3

22
Österrike
Österrike:

6

Österrike:

5

Österrike:

2

Österrike:

6

19
Europeiska unionen
Europeiska unionen:

273

Europeiska unionen:

195

Europeiska unionen:

83

Europeiska unionen:

57

Europeiska unionen:

57

Europeiska unionen:

35

Europeiska unionen:

31

Europeiska unionen:

33

764
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet per land
Land
EPP
S&D
ALDE
Gröna/EFA
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Totalt antal platser
Belgien BE 4 4 5 4 1 1 1 20
Bulgarien BG 7 4 5 1 1 18
Cypern CY 2 2 2 6
Danmark DK 1 5 3 1 1 1 1 13
Estland EE 1 1 3 1 6
Finland FI 4 2 4 2 1 13
Frankrike FR 30 14 6 15 5 1 3 74
Grekland EL 7 8 1 1 3 2 22
Irland IE 4 2 4 1 1 12
Italien IT 34 23 4 2 8 2 73
Kroatien HR 5 5 1 1 12
Lettland LV 4 1 1 1 1 1 9
Litauen LT 4 3 2 1 2 12
Luxemburg LU 3 1 1 1 6
Malta MT 2 4 6
Nederländerna NL 5 3 6 3 1 2 1 5 26
Polen PL 28 7 12 4 51
Portugal PT 10 7 1 4 22
Rumänien RO 14 11 5 3 33
Slovakien SK 6 5 1 1 13
Slovenien SI 4 2 2 8
Spanien ES 25 23 2 2 1 1 54
Storbritannien UK 13 12 5 27 1 8 7 73
Sverige SE 5 6 4 4 1 20
Tjeckien CZ 2 7 9 4 22
Tyskland DE 42 23 12 14 8 99
Ungern HU 14 4 1 3 22
Österrike AT 6 5 2 6 19
Europeiska unionen EU 273 195 83 57 57 35 31 33 764

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp och land - 2009-2014
Avgående parlament

Fördelning av vald politisk grupp i Europaparlamentet per land
Land Totalt antal platser

Källa: Europaparlamentet