Platser per politisk grupp och land - 1984-1989
Avgående parlament

Land Antal platser
Belgien
Belgien:

8

Belgien:

6

Belgien:

5

Belgien:

4

Belgien:

1

24
Danmark
Danmark:

3

Danmark:

1

Danmark:

4

Danmark:

2

Danmark:

2

Danmark:

4

16
Frankrike
Frankrike:

20

Frankrike:

8

Frankrike:

10

Frankrike:

13

Frankrike:

20

Frankrike:

9

Frankrike:

1

81
Grekland
Grekland:

10

Grekland:

8

Grekland:

4

Grekland:

1

Grekland:

1

24
Irland
Irland:

6

Irland:

1

Irland:

8

15
Italien
Italien:

12

Italien:

27

Italien:

26

Italien:

6

Italien:

2

Italien:

5

Italien:

3

81
Luxemburg
Luxemburg:

2

Luxemburg:

3

Luxemburg:

1

6
Nederländerna
Nederländerna:

9

Nederländerna:

8

Nederländerna:

5

Nederländerna:

2

Nederländerna:

1

25
Portugal
Portugal:

7

Portugal:

4

Portugal:

3

Portugal:

10

24
Spanien
Spanien:

29

Spanien:

1

Spanien:

17

Spanien:

3

Spanien:

2

Spanien:

1

Spanien:

7

60
Storbritannien
Storbritannien:

33

Storbritannien:

45

Storbritannien:

1

Storbritannien:

1

Storbritannien:

1

81
Tyskland
Tyskland:

33

Tyskland:

41

Tyskland:

7

81
Europeiska unionen
Europeiska unionen:

166

Europeiska unionen:

113

Europeiska unionen:

66

Europeiska unionen:

48

Europeiska unionen:

45

Europeiska unionen:

30

Europeiska unionen:

20

Europeiska unionen:

16

Europeiska unionen:

14

518
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet per land
Land
S
PPE
ED
COM
L
RDE
ARC
DR
NI
Totalt antal platser
Belgien BE 8 6 5 4 1 24
Danmark DK 3 1 4 2 2 4 16
Frankrike FR 20 8 10 13 20 9 1 81
Grekland EL 10 8 4 1 1 24
Irland IE 6 1 8 15
Italien IT 12 27 26 6 2 5 3 81
Luxemburg LU 2 3 1 6
Nederländerna NL 9 8 5 2 1 25
Portugal PT 7 4 3 10 24
Spanien ES 29 1 17 3 2 1 7 60
Storbritannien UK 33 45 1 1 1 81
Tyskland DE 33 41 7 81
Europeiska unionen EU 166 113 66 48 45 30 20 16 14 518

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp och land - 1984-1989
Avgående parlament

Fördelning av vald politisk grupp i Europaparlamentet per land
Land Totalt antal platser

Källa: Europaparlamentet