Platser per politisk grupp och land - 1999-2004
Avgående parlament

Land Antal platser
Belgien
Belgien:

5

Belgien:

6

Belgien:

5

Belgien:

6

Belgien:

3

25
Cypern
Cypern:

2

Cypern:

1

Cypern:

1

Cypern:

2

6
Danmark
Danmark:

1

Danmark:

2

Danmark:

6

Danmark:

3

Danmark:

1

Danmark:

3

16
Estland
Estland:

2

Estland:

1

Estland:

2

Estland:

1

6
Finland
Finland:

5

Finland:

3

Finland:

5

Finland:

1

Finland:

2

16
Frankrike
Frankrike:

21

Frankrike:

18

Frankrike:

1

Frankrike:

15

Frankrike:

9

Frankrike:

4

Frankrike:

9

Frankrike:

10

87
Grekland
Grekland:

9

Grekland:

9

Grekland:

7

25
Irland
Irland:

5

Irland:

1

Irland:

1

Irland:

2

Irland:

6

15
Italien
Italien:

34

Italien:

16

Italien:

8

Italien:

6

Italien:

2

Italien:

10

Italien:

11

87
Lettland
Lettland:

5

Lettland:

1

Lettland:

2

Lettland:

1

9
Litauen
Litauen:

3

Litauen:

5

Litauen:

5

13
Luxemburg
Luxemburg:

2

Luxemburg:

2

Luxemburg:

1

Luxemburg:

1

6
Malta
Malta:

3

Malta:

2

5
Nederländerna
Nederländerna:

9

Nederländerna:

6

Nederländerna:

8

Nederländerna:

1

Nederländerna:

4

Nederländerna:

3

31
Polen
Polen:

13

Polen:

27

Polen:

4

Polen:

10

54
Portugal
Portugal:

9

Portugal:

12

Portugal:

2

Portugal:

2

25
Slovakien
Slovakien:

7

Slovakien:

2

Slovakien:

1

Slovakien:

1

Slovakien:

1

Slovakien:

2

14
Slovenien
Slovenien:

3

Slovenien:

1

Slovenien:

3

7
Spanien
Spanien:

28

Spanien:

24

Spanien:

2

Spanien:

4

Spanien:

5

Spanien:

1

64
Storbritannien
Storbritannien:

37

Storbritannien:

29

Storbritannien:

11

Storbritannien:

6

Storbritannien:

3

Storbritannien:

1

87
Sverige
Sverige:

7

Sverige:

6

Sverige:

4

Sverige:

3

Sverige:

2

22
Tjeckien
Tjeckien:

13

Tjeckien:

7

Tjeckien:

1

Tjeckien:

3

24
Tyskland
Tyskland:

53

Tyskland:

35

Tyskland:

7

Tyskland:

4

99
Ungern
Ungern:

12

Ungern:

10

Ungern:

2

24
Österrike
Österrike:

7

Österrike:

6

Österrike:

2

Österrike:

6

21
Europeiska unionen
Europeiska unionen:

295

Europeiska unionen:

232

Europeiska unionen:

67

Europeiska unionen:

55

Europeiska unionen:

47

Europeiska unionen:

30

Europeiska unionen:

18

Europeiska unionen:

44

788
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet per land
Land
EFP-ED
PSE
ELDR
GUE/NGL
Verts/ALE
UEN
EDD
NI
Totalt antal platser
Belgien BE 5 6 5 6 3 25
Cypern CY 2 1 1 2 6
Danmark DK 1 2 6 3 1 3 16
Estland EE 2 1 2 1 6
Finland FI 5 3 5 1 2 16
Frankrike FR 21 18 1 15 9 4 9 10 87
Grekland EL 9 9 7 25
Irland IE 5 1 1 2 6 15
Italien IT 34 16 8 6 2 10 11 87
Lettland LV 5 1 2 1 9
Litauen LT 3 5 5 13
Luxemburg LU 2 2 1 1 6
Malta MT 3 2 5
Nederländerna NL 9 6 8 1 4 3 31
Polen PL 13 27 4 10 54
Portugal PT 9 12 2 2 25
Slovakien SK 7 2 1 1 1 2 14
Slovenien SI 3 1 3 7
Spanien ES 28 24 2 4 5 1 64
Storbritannien UK 37 29 11 6 3 1 87
Sverige SE 7 6 4 3 2 22
Tjeckien CZ 13 7 1 3 24
Tyskland DE 53 35 7 4 99
Ungern HU 12 10 2 24
Österrike AT 7 6 2 6 21
Europeiska unionen EU 295 232 67 55 47 30 18 44 788

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp och land - 1999-2004
Avgående parlament

Fördelning av vald politisk grupp i Europaparlamentet per land
Land Totalt antal platser

Källa: Europaparlamentet