Platser per politisk grupp och land - 2014-2019
Avgående parlament

Land Antal platser
Belgien
Belgien:

4

Belgien:

4

Belgien:

4

Belgien:

6

Belgien:

2

Belgien:

1

21
Bulgarien
Bulgarien:

7

Bulgarien:

4

Bulgarien:

2

Bulgarien:

4

17
Cypern
Cypern:

1

Cypern:

2

Cypern:

1

Cypern:

2

6
Danmark
Danmark:

1

Danmark:

3

Danmark:

3

Danmark:

3

Danmark:

1

Danmark:

1

Danmark:

1

13
Estland
Estland:

1

Estland:

1

Estland:

3

Estland:

1

6
Finland
Finland:

3

Finland:

2

Finland:

2

Finland:

4

Finland:

1

Finland:

1

13
Frankrike
Frankrike:

20

Frankrike:

12

Frankrike:

7

Frankrike:

5

Frankrike:

6

Frankrike:

6

Frankrike:

15

Frankrike:

3

74
Grekland
Grekland:

5

Grekland:

4

Grekland:

1

Grekland:

6

Grekland:

5

21
Irland
Irland:

4

Irland:

1

Irland:

1

Irland:

1

Irland:

4

11
Italien
Italien:

12

Italien:

31

Italien:

5

Italien:

1

Italien:

3

Italien:

1

Italien:

14

Italien:

6

73
Kroatien
Kroatien:

5

Kroatien:

2

Kroatien:

1

Kroatien:

2

Kroatien:

1

11
Lettland
Lettland:

4

Lettland:

1

Lettland:

1

Lettland:

1

Lettland:

1

8
Litauen
Litauen:

3

Litauen:

2

Litauen:

1

Litauen:

3

Litauen:

1

Litauen:

1

11
Luxemburg
Luxemburg:

3

Luxemburg:

1

Luxemburg:

1

Luxemburg:

1

6
Malta
Malta:

3

Malta:

3

6
Nederländerna
Nederländerna:

5

Nederländerna:

3

Nederländerna:

2

Nederländerna:

7

Nederländerna:

3

Nederländerna:

2

Nederländerna:

4

26
Polen
Polen:

22

Polen:

5

Polen:

19

Polen:

1

Polen:

2

Polen:

2

51
Portugal
Portugal:

8

Portugal:

8

Portugal:

1

Portugal:

4

21
Rumänien
Rumänien:

13

Rumänien:

13

Rumänien:

2

Rumänien:

3

Rumänien:

1

32
Slovakien
Slovakien:

6

Slovakien:

4

Slovakien:

3

13
Slovenien
Slovenien:

5

Slovenien:

1

Slovenien:

1

Slovenien:

1

8
Spanien
Spanien:

17

Spanien:

14

Spanien:

8

Spanien:

10

Spanien:

5

54
Storbritannien
Storbritannien:

2

Storbritannien:

18

Storbritannien:

19

Storbritannien:

1

Storbritannien:

1

Storbritannien:

6

Storbritannien:

18

Storbritannien:

3

Storbritannien:

3

71
Sverige
Sverige:

4

Sverige:

6

Sverige:

2

Sverige:

3

Sverige:

1

Sverige:

4

20
Tjeckien
Tjeckien:

7

Tjeckien:

4

Tjeckien:

2

Tjeckien:

4

Tjeckien:

3

Tjeckien:

1

21
Tyskland
Tyskland:

34

Tyskland:

27

Tyskland:

6

Tyskland:

4

Tyskland:

8

Tyskland:

13

Tyskland:

1

Tyskland:

1

Tyskland:

2

96
Ungern
Ungern:

12

Ungern:

4

Ungern:

2

Ungern:

3

21
Österrike
Österrike:

5

Österrike:

5

Österrike:

1

Österrike:

3

Österrike:

4

18
Europeiska unionen
Europeiska unionen:

216

Europeiska unionen:

185

Europeiska unionen:

77

Europeiska unionen:

69

Europeiska unionen:

52

Europeiska unionen:

52

Europeiska unionen:

42

Europeiska unionen:

36

Europeiska unionen:

20

749
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet per land
Land
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Gröna/EFA
EFDD
ENF
NI
Totalt antal platser
Belgien BE 4 4 4 6 2 1 21
Bulgarien BG 7 4 2 4 17
Cypern CY 1 2 1 2 6
Danmark DK 1 3 3 3 1 1 1 13
Estland EE 1 1 3 1 6
Finland FI 3 2 2 4 1 1 13
Frankrike FR 20 12 7 5 6 6 15 3 74
Grekland EL 5 4 1 6 5 21
Irland IE 4 1 1 1 4 11
Italien IT 12 31 5 1 3 1 14 6 73
Kroatien HR 5 2 1 2 1 11
Lettland LV 4 1 1 1 1 8
Litauen LT 3 2 1 3 1 1 11
Luxemburg LU 3 1 1 1 6
Malta MT 3 3 6
Nederländerna NL 5 3 2 7 3 2 4 26
Polen PL 22 5 19 1 2 2 51
Portugal PT 8 8 1 4 21
Rumänien RO 13 13 2 3 1 32
Slovakien SK 6 4 3 13
Slovenien SI 5 1 1 1 8
Spanien ES 17 14 8 10 5 54
Storbritannien UK 2 18 19 1 1 6 18 3 3 71
Sverige SE 4 6 2 3 1 4 20
Tjeckien CZ 7 4 2 4 3 1 21
Tyskland DE 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96
Ungern HU 12 4 2 3 21
Österrike AT 5 5 1 3 4 18
Europeiska unionen EU 216 185 77 69 52 52 42 36 20 749

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp och land - 2014-2019
Avgående parlament

Fördelning av vald politisk grupp i Europaparlamentet per land
Land Totalt antal platser

Källa: Europaparlamentet