Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1989 - 1994
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

8

Belgicko:

7

Belgicko:

4

Belgicko:

3

Belgicko:

1

Belgicko:

1

24
Dánsko
Dánsko:

3

Dánsko:

4

Dánsko:

2

Dánsko:

1

Dánsko:

4

Dánsko:

2

16
Francúzsko
Francúzsko:

21

Francúzsko:

12

Francúzsko:

9

Francúzsko:

8

Francúzsko:

11

Francúzsko:

1

Francúzsko:

7

Francúzsko:

9

Francúzsko:

3

81
Grécko
Grécko:

9

Grécko:

10

Grécko:

1

Grécko:

3

Grécko:

1

24
Holandsko
Holandsko:

8

Holandsko:

10

Holandsko:

4

Holandsko:

2

Holandsko:

1

25
Írsko
Írsko:

1

Írsko:

4

Írsko:

2

Írsko:

6

Írsko:

1

Írsko:

1

15
Luxembursko
Luxembursko:

2

Luxembursko:

3

Luxembursko:

1

6
Nemecko
Nemecko:

31

Nemecko:

32

Nemecko:

5

Nemecko:

6

Nemecko:

1

Nemecko:

2

Nemecko:

4

81
Portugalsko
Portugalsko:

8

Portugalsko:

3

Portugalsko:

9

Portugalsko:

1

Portugalsko:

3

24
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

46

Spojené kráľovstvo:

33

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

1

81
Španielsko
Španielsko:

27

Španielsko:

17

Španielsko:

5

Španielsko:

1

Španielsko:

2

Španielsko:

3

Španielsko:

5

60
Taliansko
Taliansko:

34

Taliansko:

27

Taliansko:

4

Taliansko:

6

Taliansko:

1

Taliansko:

9

81
Európska únia
Európska únia:

198

Európska únia:

162

Európska únia:

45

Európska únia:

27

Európska únia:

20

Európska únia:

14

Európska únia:

13

Európska únia:

12

Európska únia:

27

518
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 8 7 4 3 1 1 24
Dánsko DK 3 4 2 1 4 2 16
Francúzsko FR 21 12 9 8 11 1 7 9 3 81
Grécko EL 9 10 1 3 1 24
Holandsko NL 8 10 4 2 1 25
Írsko IE 1 4 2 6 1 1 15
Luxembursko LU 2 3 1 6
Nemecko DE 31 32 5 6 1 2 4 81
Portugalsko PT 8 3 9 1 3 24
Spojené kráľovstvo UK 46 33 1 1 81
Španielsko ES 27 17 5 1 2 3 5 60
Taliansko IT 34 27 4 6 1 9 81
Európska únia 198 162 45 27 20 14 13 12 27 518

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1989 - 1994
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament