Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1989. – 1994.
Parlament na odlasku

Država Broj mandata
Belgija
Belgija:

8

Belgija:

7

Belgija:

4

Belgija:

3

Belgija:

1

Belgija:

1

24
Danska
Danska:

3

Danska:

4

Danska:

2

Danska:

1

Danska:

4

Danska:

2

16
Francuska
Francuska:

21

Francuska:

12

Francuska:

9

Francuska:

8

Francuska:

11

Francuska:

1

Francuska:

7

Francuska:

9

Francuska:

3

81
Grčka
Grčka:

9

Grčka:

10

Grčka:

1

Grčka:

3

Grčka:

1

24
Irska
Irska:

1

Irska:

4

Irska:

2

Irska:

6

Irska:

1

Irska:

1

15
Italija
Italija:

34

Italija:

27

Italija:

4

Italija:

6

Italija:

1

Italija:

9

81
Luksemburg
Luksemburg:

2

Luksemburg:

3

Luksemburg:

1

6
Nizozemska
Nizozemska:

8

Nizozemska:

10

Nizozemska:

4

Nizozemska:

2

Nizozemska:

1

25
Njemačka
Njemačka:

31

Njemačka:

32

Njemačka:

5

Njemačka:

6

Njemačka:

1

Njemačka:

2

Njemačka:

4

81
Portugal
Portugal:

8

Portugal:

3

Portugal:

9

Portugal:

1

Portugal:

3

24
Španjolska
Španjolska:

27

Španjolska:

17

Španjolska:

5

Španjolska:

1

Španjolska:

2

Španjolska:

3

Španjolska:

5

60
Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina:

46

Ujedinjena Kraljevina:

33

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

1

81
Europska unija
Europska unija:

198

Europska unija:

162

Europska unija:

45

Europska unija:

27

Europska unija:

20

Europska unija:

14

Europska unija:

13

Europska unija:

12

Europska unija:

27

518
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Ukupno mandata
Belgija BE 8 7 4 3 1 1 24
Danska DK 3 4 2 1 4 2 16
Francuska FR 21 12 9 8 11 1 7 9 3 81
Grčka EL 9 10 1 3 1 24
Irska IE 1 4 2 6 1 1 15
Italija IT 34 27 4 6 1 9 81
Luksemburg LU 2 3 1 6
Nizozemska NL 8 10 4 2 1 25
Njemačka DE 31 32 5 6 1 2 4 81
Portugal PT 8 3 9 1 3 24
Španjolska ES 27 17 5 1 2 3 5 60
Ujedinjena Kraljevina UK 46 33 1 1 81
Europska unija EU 198 162 45 27 20 14 13 12 27 518

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1989. – 1994.
Parlament na odlasku

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament