Mandaty według grupy politycznej i kraju - 1989-1994
Ustępujący parlament

Kraj Liczba mandatów
Belgia
Belgia:

8

Belgia:

7

Belgia:

4

Belgia:

3

Belgia:

1

Belgia:

1

24
Dania
Dania:

3

Dania:

4

Dania:

2

Dania:

1

Dania:

4

Dania:

2

16
Francja
Francja:

21

Francja:

12

Francja:

9

Francja:

8

Francja:

11

Francja:

1

Francja:

7

Francja:

9

Francja:

3

81
Grecja
Grecja:

9

Grecja:

10

Grecja:

1

Grecja:

3

Grecja:

1

24
Hiszpania
Hiszpania:

27

Hiszpania:

17

Hiszpania:

5

Hiszpania:

1

Hiszpania:

2

Hiszpania:

3

Hiszpania:

5

60
Holandia
Holandia:

8

Holandia:

10

Holandia:

4

Holandia:

2

Holandia:

1

25
Irlandia
Irlandia:

1

Irlandia:

4

Irlandia:

2

Irlandia:

6

Irlandia:

1

Irlandia:

1

15
Luksemburg
Luksemburg:

2

Luksemburg:

3

Luksemburg:

1

6
Niemcy
Niemcy:

31

Niemcy:

32

Niemcy:

5

Niemcy:

6

Niemcy:

1

Niemcy:

2

Niemcy:

4

81
Portugalia
Portugalia:

8

Portugalia:

3

Portugalia:

9

Portugalia:

1

Portugalia:

3

24
Wielka Brytania
Wielka Brytania:

46

Wielka Brytania:

33

Wielka Brytania:

1

Wielka Brytania:

1

81
Włochy
Włochy:

34

Włochy:

27

Włochy:

4

Włochy:

6

Włochy:

1

Włochy:

9

81
Unia Europejska
Unia Europejska:

198

Unia Europejska:

162

Unia Europejska:

45

Unia Europejska:

27

Unia Europejska:

20

Unia Europejska:

14

Unia Europejska:

13

Unia Europejska:

12

Unia Europejska:

27

518
Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj
S
PPE
LDR
V
RDE
ARC
CG
DR
NI
Łączna liczba mandatów
Belgia BE 8 7 4 3 1 1 24
Dania DK 3 4 2 1 4 2 16
Francja FR 21 12 9 8 11 1 7 9 3 81
Grecja EL 9 10 1 3 1 24
Hiszpania ES 27 17 5 1 2 3 5 60
Holandia NL 8 10 4 2 1 25
Irlandia IE 1 4 2 6 1 1 15
Luksemburg LU 2 3 1 6
Niemcy DE 31 32 5 6 1 2 4 81
Portugalia PT 8 3 9 1 3 24
Wielka Brytania UK 46 33 1 1 81
Włochy IT 34 27 4 6 1 9 81
Unia Europejska UE 198 162 45 27 20 14 13 12 27 518

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grupy politycznej i kraju - 1989-1994
Ustępujący parlament

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Łączna liczba mandatów

Źródło: Parlament Europejski