Live resultaten - 11-07-2024

Information Icon

Disclaimer

The Parliament publishes results using official data coming in from national authorities and only takes into account changes in group membership - including elected MEPs moving from one to another - that are officially communicated to the responsible services by the parties concerned. The composition of the new legislature will be formalised on 16 July during the constitutive session of the European Parliament.

11-07-2024 - 08:54
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Europees Parlement 2024 - 2029 Voorlopige resultaten

Politieke fracties Aantal zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 188
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 136
Patriots for Europe - Patriots for Europe 84
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 78
Renew Europe - Fractie Renew Europe 77
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 53
The Left - Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Niet-fractiegebonden leden 12
Overigen - Nieuw gekozen leden die niet tot een fractie van het aftredend Parlement behoren 21
Totaal aantal zetels
Voorlopig

Samenstelling van het Europees Parlement op basis van beschikbare voorlopige of definitieve nationale resultaten die zijn gepubliceerd nadat de stemming is afgelopen in alle lidstaten, op basis van de structuur van het uittredend Parlement.

Overeenkomstig het Reglement van het Parlement moet een politieke fractie bestaan uit minstens 23 leden die zijn verkozen in minstens zeven lidstaten.

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
  • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
  • Patriots for Europe - Patriots for Europe
  • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
  • Renew Europe - Fractie Renew Europe
  • Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • The Left - Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Niet-fractiegebonden leden
  • Overigen - Nieuw gekozen leden die niet tot een fractie van het aftredend Parlement behoren

Bron: Verian, in opdracht van het Europees Parlement

Malta

Resultaattype:

Schattingen: De resultaten zijn verzameld door Verian op basis van de beschikbare nationale schattingen of peilingen met betrekking op de verkiezingen. Deze schattingen of peilingen zijn in een bepaalde lidstaat gepubliceerd nadat de stemming is afgelopen en zijn afkomstig van gerenommeerde, betrouwbare peilingbureaus.

Voorspelling: De voorspelling van het Europees Parlement is een schatting van de samenstelling na de verkiezingen, opgesteld door Verian op basis van de verzameling van de beschikbare verkiezingsresultaten en opiniepeilingen die in de lidstaten zijn gepubliceerd nadat de stemming is afgelopen. De voorspelling is gebaseerd op de structuur van het uittredend Parlement, zonder afbreuk te doen aan de samenstelling van het pas verkozen Parlement.

Voorlopig: Samenstelling van het Europees Parlement op basis van beschikbare voorlopige of definitieve nationale resultaten die zijn gepubliceerd nadat de stemming is afgelopen in alle lidstaten, op basis van de structuur van het uittredend Parlement.

Voorlopige resultaten: Eerste resultaten zoals gepresenteerd door de officiële verkiezingsautoriteit van de lidstaat op basis van de tot dan toe getelde stemmen.

Definitieve resultaten: Resultaten zoals gepubliceerd door de officiële verkiezingsautoriteit van de lidstaat nadat alle stemmen zijn geteld.

Officiële resultaten: Definitieve resultaten zoals verkondigd door de officiële verkiezingsautoriteit van de lidstaat en bevestigd door de nationale wetgevende autoriteit.

Constituerende vergadering: Resultaten zoals officieel aangekondigd door het pas verkozen Europees Parlement, nadat de verkiesbaarheidscriteria van de leden ervan zijn gecontroleerd.

Uittredend Parlement: Europese Parlement in de samenstelling van de laatste parlementaire zitting van de huidige zittingsperiode.

Bron: Verian, in opdracht van het Europees Parlement

04-07-2024 - 12:41
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Opkomst per land Voorlopige resultaten

Opkomst per land in procentpunten
Land Percentage (%)
Europese Unie 51,05%
België 89,01%
Bulgarije 33,78%
Cyprus 58,86%
Denemarken 58,25%
Duitsland 64,74%
Estland 37,60%
Finland 40,40%
Frankrijk 51,49%
Griekenland 41,39%
Hongarije 59,46%
Ierland 50,65%
Italië 48,31%
Kroatië 21,35%
Letland 33,82%
Litouwen 28,35%
Luxemburg 82,29%
Malta 73,00%
Nederland 46,18%
Oostenrijk 56,25%
Polen 40,65%
Portugal 36,63%
Roemenië 52,42%
Slovenië 41,80%
Slowakije 34,38%
Spanje 49,21%
Tsjechië 36,45%
Zweden 53,39%
Alle informatie bekijken