Konstitutīvā sesija - 23.07.2024.

23.07.2024. - 11:07
Visi laiki norādīti GMT+2

Eiropas Parlaments 2024–2029 Konstitutīvā sesija

Politiskās grupas Vietu skaits
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 188
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 136
PfE - Patriots for Europe 84
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 78
Renew Europe - Grupa Renew Europe 77
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 53
The Left - Kreiso spēku grupa Eiropas Parlamentā - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 33
Vietas kopā

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
  • S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
  • PfE - Patriots for Europe
  • EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
  • Renew Europe - Grupa Renew Europe
  • Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
  • The Left - Kreiso spēku grupa Eiropas Parlamentā - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
  • Citi - Jaunievēlēti deputāti, kas nepieder ne pie vienas no iepriekšējā Parlamenta sasaukuma politiskajām grupām

Avots: Eiropas Parlamentam nodrošināja Verian

Bulgārija

Rezultātu veids:

Aplēses: Uzņēmuma “Verian” veiktais apkopojums balstīts uz pieejamām dalībvalstīs aplēsēm vai aptauju rezultātā iegūtiem datiem, kas publicēti attiecīgajā dalībvalstī pēc balsošanas beigām. Aprēķinos tiek izmantotas tikai uzticamu avotu veiktas aptaujas.

Prognoze: Nākamā Eiropas Parlamenta sasaukuma vietu sadalījuma prognoze ir tā sastāva aplēse, ko veic uzņēmums “Verian”. Šīs prognozes balstītas uz pieejamo vēlēšanu rezultātu apkopojumu, aplēsēm vai aptauju datiem, kas publicēti dalībvalstīs pēc balsošanas beigām. Neskarot jaunievēlētā Parlamenta sastāvu, šī prognoze veikta, par pamatu ņemot aizejošā Parlamenta struktūru.

Provizoriski: Nākamā Eiropas Parlamenta iespējamais sastāvs, balstīts uz pieejamajiem provizoriskajiem vai galīgajiem dalībvalstu rezultātiem, kas publicēti pēc balsošanas beigām visās dalībvalstīs, par pamatu ņemot aizejošā Parlamenta struktūru.

Provizoriskie rezultāti: Pirmie rezultāti, ko sniegusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz saskaitīto balsu procentuālo attiecību.

Galīgie rezultāti: Rezultāti, ko publicējusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija pēc visu balsu saskaitīšanas.

Oficiālie rezultāti: Galīgie rezultāti, ko izsludinājusi dalībvalsts oficiālā vēlēšanu komisija un ko apstiprinājusi valsts likumdevēja iestāde.

Konstitutīvā sesija: Rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Aizejošais Parlaments: Eiropas Parlamenta sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Avots: Eiropas Parlamentam nodrošināja Verian

15.07.2024. - 18:33
Visi laiki norādīti GMT+2

Vēlētāju aktivitāte katrā valstī Provizoriskie rezultāti

Vēlētāju aktivitāte atsevišķā valstī, procentu punktos
Valsts Procentuālā attiecība (%)
Eiropas Savienība 51,05%
Austrija 56,25%
Beļģija 89,01%
Bulgārija 33,78%
Čehija 36,45%
Dānija 58,25%
Francija 51,49%
Grieķija 41,39%
Horvātija 21,35%
Igaunija 37,60%
Īrija 50,65%
Itālija 48,31%
Kipra 58,86%
Latvija 33,82%
Lietuva 28,35%
Luksemburga 82,24%
Malta 73,00%
Nīderlande 46,18%
Polija 40,65%
Portugāle 36,63%
Rumānija 52,42%
Slovākija 34,38%
Slovēnija 41,80%
Somija 40,40%
Spānija 49,21%
Ungārija 59,46%
Vācija 64,74%
Zviedrija 53,39%
Skatīt pilnu informāciju