Resultat i EU-valet 2024

Konstituerande sammanträde - 2024-07-18

2024-07-16 - 15:01
Alla tider anges i GMT+2

Europaparlamentet 2024–2029 Konstituerande sammanträde

Politiska grupper Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 188
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 136
Patriots - Patriots for Europe 84
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 78
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 77
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 53
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 46
ESN - Europe of Sovereign Nations 25
NI - Grupplösa 33
Totalt antal platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • Patriots - Patriots for Europe
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
  • ESN - Europe of Sovereign Nations
  • NI - Grupplösa
  • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Källa: Verian för Europaparlamentet

Europeiska unionen

Typ av resultat:

Beräkningar: Sammanställning som gjorts av Verian med hjälp av tillgängliga nationella beräkningar eller uppgifter från vallokalsundersökningar som offentliggjorts i en viss medlemsstat efter avslutad röstning, baserat på välkända och tillförlitliga nationella prognosinstitut.

Prognos: Europaparlamentets prognos är en beräkning av sammansättningen efter valet. Prognosen har upprättats av Verian genom en sammanställning av de tillgängliga valresultat, beräkningar eller vallokalsundersökningar som har offentliggjorts i medlemsstaterna efter avslutad röstning. Prognosen är baserad på det avgående parlamentets struktur, utan att påverka det nyvalda parlamentets sammansättning.

Preliminärt: Europaparlamentets sammansättning på grundval av tillgängliga preliminära eller slutliga nationella resultat som offentliggjorts efter avslutad röstning i alla medlemsstater, baserat på det avgående parlamentets struktur.

Preliminära resultat: De första resultat som presenteras av medlemsstatens officiella valmyndighet, baserat på en procentandel räknade röster.

Slutliga resultat: Resultat som offentliggjorts av medlemsstatens officiella valmyndighet efter att alla röster räknats.

Officiella resultat: Slutgiltiga resultat som meddelats av medlemsstatens officiella valmyndighet och validerats av den nationella lagstiftande myndigheten.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-07-15 - 18:33
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per land (%) Preliminära resultat

Valdeltagande per land i procentenheter
Land Procent (%)
Europeiska unionen 51,05 %
Belgien 89,01 %
Bulgarien 33,78 %
Cypern 58,86 %
Danmark 58,25 %
Estland 37,60 %
Finland 40,40 %
Frankrike 51,49 %
Grekland 41,39 %
Irland 50,65 %
Italien 48,31 %
Kroatien 21,35 %
Lettland 33,82 %
Litauen 28,35 %
Luxemburg 82,24 %
Malta 73,00 %
Nederländerna 46,18 %
Polen 40,65 %
Portugal 36,63 %
Rumänien 52,42 %
Slovakien 34,38 %
Slovenien 41,80 %
Spanien 49,21 %
Sverige 53,39 %
Tjeckien 36,45 %
Tyskland 64,74 %
Ungern 59,46 %
Österrike 56,25 %
Se fullständig information