Resultat i EU-valet 2024

Information Icon

Disclaimer Ireland

The election count in Ireland is ongoing and definitive results will be published on this page once available. The data shown for Ireland in the table are therefore currently estimates based on pre-electoral voting intention surveys and will be replaced with the definitive results once available.

Resultat i realtid - 2024-06-13

2024-06-12 - 11:28
Alla tider anges i GMT+2

Europaparlamentet 2024–2029 Preliminära resultat

Politiska grupper Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 189
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 135
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 79
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 73
ID - Gruppen Identitet och demokrati 58
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 53
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 36
NI - Grupplösa 45
Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet 52
Totalt antal platser
Preliminärt

Europaparlamentets sammansättning på grundval av tillgängliga preliminära eller slutliga nationella resultat som offentliggjorts efter avslutad röstning i alla medlemsstater, baserat på det avgående parlamentets struktur.

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • ID - Gruppen Identitet och demokrati
  • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
  • NI - Grupplösa
  • Övriga - Nyvalda ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp i det avgående parlamentet

Källa: Verian för Europaparlamentet

Europeiska unionen

Typ av resultat:

Beräkningar: Sammanställning som gjorts av Verian med hjälp av tillgängliga nationella beräkningar eller uppgifter från vallokalsundersökningar som offentliggjorts i en viss medlemsstat efter avslutad röstning, baserat på välkända och tillförlitliga nationella prognosinstitut.

Prognos: Europaparlamentets prognos är en beräkning av sammansättningen efter valet. Prognosen har upprättats av Verian genom en sammanställning av de tillgängliga valresultat, beräkningar eller vallokalsundersökningar som har offentliggjorts i medlemsstaterna efter avslutad röstning. Prognosen är baserad på det avgående parlamentets struktur, utan att påverka det nyvalda parlamentets sammansättning.

Preliminärt: Europaparlamentets sammansättning på grundval av tillgängliga preliminära eller slutliga nationella resultat som offentliggjorts efter avslutad röstning i alla medlemsstater, baserat på det avgående parlamentets struktur.

Preliminära resultat: De första resultat som presenteras av medlemsstatens officiella valmyndighet, baserat på en procentandel räknade röster.

Slutliga resultat: Resultat som offentliggjorts av medlemsstatens officiella valmyndighet efter att alla röster räknats.

Officiella resultat: Slutgiltiga resultat som meddelats av medlemsstatens officiella valmyndighet och validerats av den nationella lagstiftande myndigheten.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Källa: Verian för Europaparlamentet

2024-06-12 - 14:58
Alla tider anges i GMT+2

Valdeltagande per land (%) Preliminära resultat

Valdeltagande per land i procentenheter
Land Procent (%)
Europeiska unionen 51,01 %
Belgien 89,82 %
Bulgarien 33,79 %
Cypern 58,86 %
Danmark 58,25 %
Estland 37,60 %
Finland 40,40 %
Frankrike 51,50 %
Grekland 41,39 %
Irland 49,84 %
Italien 48,31 %
Kroatien 21,35 %
Lettland 33,82 %
Litauen 28,35 %
Luxemburg 82,29 %
Malta 73,00 %
Nederländerna 46,20 %
Polen 40,65 %
Portugal 36,54 %
Rumänien 52,42 %
Slovakien 34,38 %
Slovenien 41,45 %
Spanien 49,21 %
Sverige 50,70 %
Tjeckien 36,45 %
Tyskland 64,78 %
Ungern 59,45 %
Österrike 56,30 %
Se fullständig information