Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Europeiska unionen

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Europeiska unionen

Platser
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 182
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 74
ID - Identity and Democracy 73
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 62
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 41
NI - Grupplösa 57

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med april 2024) Europeiska unionen

Platser
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 177
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 140
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 102
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 72
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 68
ID - Gruppen Identitet och demokrati 59
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 37
NI - Grupplösa 50

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning som vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information